Vandråd

Vandpost
Vi vil gerne oprette et vandråd for Øresund og et vandråd for Roskilde fjord Isefjord Vandopland – Hvem skal være medlem?

Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.2 Roskilde fjord og Isefjord i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

Vandrådets sammensætning:

DN Hovedorganisation Gudmund Nielsen
Danmarks Sportsfiskerforbund Rune Hylby
Dansk Amatørfiskerforening Jesper Simonsen
DOF hovedorganisation Pelle Andesen-Harild
Friluftsrådet Gunnar Brüsch
Tuse Å’s Ørredsammenslutning Lars Juul Hansen
Egedal Sportsfiskerforening Tore Svendsen
Odsherred Sportsfiskerforening Jan Aggerholm
Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening Kaj Larsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord Grøn Kim Jørgensen
Havelse Ålaug Mogens Andersen
Holbæk Ålav Ole Olsen
Vandløbslaug for Værebro Å Søren Traberg Vestergaard
Gribskov Vandløbslaug Anette Slesvig
Vandløbslav for Roskilde kommune/Roskilde vandløbslaug Niels Bundgaard
Gefion Grå Regional forening, Niels Erik Pedersen
Nordsjællands Landboforening Andreas Höll
Landøkonomisk Selskab Johan Scheel
Danske Vandløb Henrik Madsen
Landbrug og Fødevarer Per Thomasen


Annoncering af vandrådssammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.3 Øresund i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

Vandrådets sammensætning kan ses her:

NOLA (Nordsjællands Landboforening) v/ Søren Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Henning Hjuler
Gribskov Vandløbslaug v/ Michael Andreasen
Fredensborg Vandløbslaug v/ Mogens Kjær Petersen
Esrum Ålaug v/ Søren Lænkholm
Bæredygtigt Landbrug v/ Lasse Olsen
Foreningen Naturparkens Venner v/ Dan Rosbjerg
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thomas Vikstrøm
Danske Vandløb v/ Kasper Hansen
Friluftsrådet v/ Poul Erik Pedersen
Dansk Skovforening v/ 
Dansk Kano og Kajak Forbund v/ Vibeke Preisler
Landbrug & Fødevarer v/ Carl Frederik Bruun     
Danmarks Naturfredningsforening v/ Stig Rostgaard

 

Sidst opdateret 02. maj 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen