Samlet oversigt over takster i Furesø 2018

Billede af småpenge bag gitter
Her finder du en samlet oversigt over kommunens takster. Taksterne vises desuden på hjemmesiden under de serviceområder, hvor der opkræves takster.

Takster

Forældrebetaling, dag- og fritidstilbud

Takst Beløb
Forældrebetaling

Dagpleje, pr. plads, pr. måned 2.967 kr.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 2.816 kr.
  • Frokostordning* 776 kr. 

I alt 3.592 kr.

Børnehave, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 1.725 kr.
  • Frokostordning* 827 kr.

I alt 2.552 kr.

Børnehaven Lille Bjørn, reduceret åbningstid: 1.452 kr.

Fritidstilbud 1 (0.-3. klasse / FFO 1/ 0.-3. klasse): 1.426 kr.

Fritidstilbud 2 (4.-6. klasse / FFO 2 / 4.-6. klasse): 501 kr.

Fritidstilbud 3 (Klub Furesø - Klub 7-8-9/FFO III / 7.-9. klasse): 309 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.


Biblioteket

Takst Beløb
Bøder

Børn, 1-7 dage: 10 kr.

Børn, 8-30 dage: 40 kr. 

Børn, +30 dage:
120 kr.

Voksne, 1-7 dage: 20 kr.

Voksne, 8-30 dage: 80 kr.

Voksne, + 30 dage: 230 kr.

 

Kopipriser

Sort/hvid A4: 2 kr.

Sort/hvid A3: 4 kr. 

Farve A4: 5 kr.

Farve A3: 10 kr.

Print fra internettet: 2 kr.

Farveprint: 5 kr.

Madservice og servicepakker

Takst Beløb
Madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende: Hovedret inkl. levering 53 kr.

Hjemmeboende: Biret 14 kr.


Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (varige pladser).

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 367 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.192 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 562 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 492 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.613 kr.

Linnedservice, pr. måned: 254 kr.

Rengøringsartikler, pr. måned: 97 kr.

Toiletartikler, pr. måned: 171 kr.

Vask, pr. måned: 117 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 30 kr.

Servicepakke i alt pr. måned: 4.282 kr.
 

Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 74 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 20 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 18 kr.

Rengøringsartikler, pr. dag: 4 kr.

Toiletartikler, pr. dag: 6 kr.

Vask af linned m.v. (dog ikke tøj), pr. dag: 5 kr.

Servicepakke i alt, midlertidige pladser pr. dag: 141 kr.

Andet

Drikkevarer, daghjemsgæster, pr. dag: 16 kr.

Varm ret, daghjemsgæster, pr. dag: 44 kr.

Vask, hjemmeboende, pr. måned: 156 kr.

Indkøb, hjemmeboende, pr. måned: 110 kr.

Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven, pr. måned: 469 kr.

Snerydning - pensionister (gældende for perioden 1. okt. 2017 - 30. apr. 2018):  2.312 kr.

Snerydning - pensionister (gældende for perioden 1. okt. 2018 - 30. apr. 2019): 2.358 kr.

Svømmehal, Farum

Takst Beløb
Leje af svømmehallen

Leje af svømmehallen i åbningstiden inkl. livredderopsyn - timeleje effektiv vandtid

Træningsbassin (4 svømmebaner): 1.200 kr.

Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 2.400 kr.

Baneleje - 25 m; pr. bane: 275 kr.

Baneleje - 50 m; pr. bane: 550 kr.

90 cm bassinafsnit: 900 kr.

Udspringsbassin: 900 kr.

Anden halleje uden for åbningstiden - timeleje effektiv vandtid inkl. livredderopsyn (sauna ikke inkl.)

50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 3.400 kr.

Træningsbassin 4 svømmebaner: 1.700 kr.

Baneleje - 25 m - 1. bane; øvrige baner 250: Udgået.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time): 250 kr.

Svømmehal entrebilletter, kun morgensvømning

Voksen: 34 kr.

Barn (0-15 år/pensionist): 17 kr.

Rabatkort Voksen - 10 turs kort: 275 kr.

Rabatkort Barn (0-15 år/pensionist) - 10 turs kort: 135 kr.

Institutions- og skolesvømning pr. lektion med livredderopsyn

1-10 deltagere: 380 kr.

11-20 deltagere: 635 kr.

21-30 deltagere: 890 kr.

31 og derover: 1.145 kr.

Årskort Barn (3-15 år) (følger kalenderåret)

Januar/februar: 780 kr.

Marts/april: 655 kr.

Maj/juni: 535 kr.

Juli/august: 445 kr.

September/oktober: 300 kr.

November/december: 160 kr.

Årskort /Pensionist (følger kalenderåret)

Januar/februar: 780 kr.

Marts/april: 655 kr.

Maj/juni: 535 kr.

Juli/august: 445 kr.

September/oktober: 300 kr.

November/december: 160 kr.

Årskort Voksen (følger kalenderåret)

Januar/februar: 1.555 kr.

Marts/april: 1.320 kr.

Maj/juni: 1.075 kr.

Juli/august: 895 kr.

September/oktober: 605 kr.

November/december: 315 kr.

Svømmehal, Værløse

Takst Beløb
Entrebilletter

Voksen

Voksen - morgensvømning: 44 kr.

Voksen - 1 måned, ubegrænset: 199 kr.

Voksen - 3 måneder, ubegrænset: 499 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 2.355 kr.

Voksen - Motionskort - hverdage efter kl. 16.00: 999 kr.

Familierabat ved min. 1 voksen og 2 børn i juni-august: 10 pct. rabat.

Baby/barn/pensionist

Baby 0-2 år + voksenbillet: 54 kr.

Barn 3-15 år/pensionist: 22 kr.

Baby 0-2 år (købes i tillæg til andre billettyper): 10 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1 måned, ubegrænset: 99 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 3 måneder, ubegrænset: 249 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1/1 årskort: 1.180 kr.

Diverse

Furesø 1/1 årskort for ansatte i Furesø Kommune: 775 kr.

Studierabat - 43 pct. på dagsbillet: 25 kr.

Børnefødselsdag - voksen: 95 kr.

Børnefødselsdag - barn: 75 kr.

Relaxafdeling entrebilletter

Morgenrelax voksen: 48 kr.

Morgenrelax voksen + 0-2 årig: 54 kr.

Morgenrelax pensionist: 32 kr.

Morgenrelax studerende: 44 kr.

Voksen dagsbillet (fra kl. 10): 84 kr.

Voksen - 1 måned; ubegrænset: 560 kr.

Voksen - 3 måneder; ubegrænset: 1.120 kr.

Pensionist dagsbillet: 58 kr.

Pensionist - 1 måned; ubegrænset: 420 kr.

Pensionist - 3 måneder; ubegrænset (fra kl. 10): 840 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 4.080 kr.

Pensionist - 1/1 årskort: 2.740 kr.

Studierabat - 10 pct. - dagsbillet: 76 kr.

Massage, 25 min.: 280 kr.

Massage, 50 min.: 475 kr.

Massage, 85 min.: 625 kr.

Akupunktur/ ansigtsmassage 25 min/ kombineret 50 min.: 275/ 325/ 575 kr.

Kombineret akupunktur og ansigtsmassage 50 min: 575 kr.

Kraniosakral terapi, 25/50 min.: 295/ 500 kr.

Leje af svømmehal i åbningstiden

Leje af svømmehal i åbningstiden med opsyn - timeleje og effektiv vandtid:

1. time: 11.000 kr.

Timepris derefter: 5.100 kr.

25 m bane: 275 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin inkl. sauna m.m.:  Udgået 
Anden halleje uden for åbningstiden

Anden halleje uden for åbningstiden - timeleje effektiv vandtid inkl. livredderopsyn (sauna ikke inkl.):

Svømmehal, pr. time, max. 225 deltagere: 5.100 kr.

25 m bassin, pr. time, max. 75 deltagere: 1.700 kr.

Aktivitetsbassin pr. time, max. 30 deltagere: 1.700 kr.

Varmtvandsbassin pr. time, max. 15 deltagere: 1.100 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin, pr. time, max. 25 deltagere: 2.100 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje, pr. time (min. 1 time): 250 kr.

Erhvervsaffaldsgebyrer

Takst Beløb
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 6.875 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 10.875 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 16.875 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejder. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)**

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 1.000 kr.

(max. 8 besøg pr. år).

Note**: Ved liberalt erhverv og tilsvarende forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 3.750 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 6.000 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.250 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Øvrige virksomheder***

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 4.000 kr. inkl. moms

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 7.375 kr. inkl. moms

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 14.250 kr. inkl. moms

Note***: Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

 

Øvrige gebyrer pr. virksomhed, pr. år

Administrationsgebyr pr. virksomhed: 635 kr. ekskl. moms / 794 kr. inkl. moms

Gebyr for farligt affald: 30,00 kr. ekskl. moms / 38,00 kr. inkl. moms

Øvrige virksomheder***

Personbil: 4.000 kr. inkl. moms

Kassevogn: 7.375 kr. inkl. moms

Ladvogn: 14.250 kr. inkl. moms

Note***: Øvrige virksomheder er blandt andet produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer og bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder)(inkl. 0-5 kg farligt affald)

Personbil (pr. besøg; alle virksomheder): 125 kr. inkl. moms.

Kassevogn (pr. besøg; alle virksomheder): 188 kr. inkl. moms.

Ladvogn (pr. besøg; alle virksomheder): 250 kr. inkl. moms.

Farligt affald (alle virksomheder)For hver 10 kg ud over de første 5 kg: 45 kr.

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Pr. bolig 607 kr. inkl. moms.
FlishugningLørdag - søndag (pr. time): 961 kr.

Øvrige tømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer): 1.188 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.188 kr.

Samlet pris: 3.027 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer): 594 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 594 kr.

Samlet pris:  2.433 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.069 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 535 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.832 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 916 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 2.280 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); 14-dages tømning: 1.140 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.688 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.344 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.919 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.960 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.838 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.757 kr.

800 l minicontainer; ugetømning: 4.329 kr.

800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.886 kr.

6 m3 container: 22.852 kr.

8 m3 container: 26.460 kr.

8 m3 container: 2 tømninger pr. uge: 56.572 kr.

10 m3 container: 31.872 kr.

12 m3 container: 43.344 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 86.688 kr.

16 m3 container: 45.704 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 23.868 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 47.736 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 124 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: 250 kr.

Ekstra tømning; 140-370 l: 75 kr.

Ekstra tømning; 400-1000 l: 100 kr.

 

Driftsgården

Takst Beløb
Mandetimer

Mandetime - normaltime (pr. time)*: 345 kr. ekskl. moms/ 431,25 kr. inkl. moms.

Overtidstillæg I*, pr. time: 172,50 kr. ekskl. moms/ 215,63 kr. inkl. moms. 

Overtidstillæg II*, pr. time: 345 kr. ekskl. moms/ 431,25 kr. inkl. moms.

Note *: For arbejder der udføres for private, er taksten inklusiv moms. Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 el. 100 pct. i overarbejdsbetaling afhængig af tidspunktet for arbejdets udførelse.

 

Andet

Overkørsel nr. 1, pr. stk.: 15.226 kr.

Yderligere overkørsler, pr. løbende måned: 3.045 kr.

Flishugning

Lørdag - søndag (pr. time): 961 kr.

Takster under Driftsgården

Maskintimer

Bil 
uden fører, pr. time: 68 kr. ekskl. moms/ 85,00 kr. inkl. moms*.

Traktor uden fører, pr. time: 106 kr. ekskl. moms/ 132,50 kr. inkl. moms*.

Traktor med kran/grab uden fører, pr. time: 180 kr. ekskl. moms/ 225,00 kr. inkl. moms*.

Læsser/rendegraver m.m. uden fører, pr. time: 249 kr. ekskl. moms/ 311,25 kr. inkl. moms*.

Støvsugervogn uden fører, pr. time: 413 kr. ekskl. moms/ 516,25 kr. inkl. moms*.

Traktor med fejemaskine uden fører, pr. time: 155 kr. ekskl. moms/ 193,75 kr. inkl. moms*.

Lille fejemaskine, pr. time: 248 kr. ekskl. moms/ 310,00 kr. inkl. moms*.

Småmaskiner uden fører, pr. time: 28 kr. ekskl. moms/ 35 kr. inkl. moms*

Traktor med slagdeklipper uden fører, pr. time: 178 kr. ekskl. moms/ 222,50 kr. inkl. moms*.

Rodfræser uden fører, pr. time: 114 kr. ekskl. moms/ 142,50 kr. inkl. moms*.

Minigraver uden fører, pr. time: 171 kr. ekskl. moms/ 213,75 kr. inkl. moms*.

Note*: For arbejder, der udføres for private, er taksten inkl. moms.

Farum Arena

Takst Beløb
Halleje

Hal 1+2:

De første 5 timer (minimum): 8.660 kr.

- herefter, pr. time: 1.690 kr.

Enkeltdag: 20.280 kr.

Fredag/Lørdag: 36.375 kr.

Lørdag/Søndag: 36.895 kr.

Fredag - Søndag: 53.015 kr.

En hel uge: 120.080 kr.

Hal 3:

De 5 første timer (minimum): 4.035 kr.

- herefter, pr. time: 875 kr.

Enkeltdag: 10.205 kr.

Fredag/Lørdag: 16.775 kr.

Lørdag/Søndag: 18.460 kr.

Fredag - Søndag: 26.575 kr.

En hel uge: 59.995 kr.

Hele Arenaen:

Enkeltdag: 30.330 kr.

Fredag/Lørdag: 54.625 kr.

Lørdag/Søndag: 60.075 kr.

Fredag - Søndag: 79.430 kr.

En hel uge: 179.775 kr.

Halvagt (pligtig ydelse) i tidsrummet 23.00-08.00, pr. time: 765 kr.

VIP:

Hele VIP til dagsarrangement: 4.170 kr.

Hele VIP, pr. time (minimum 3 timer): 600 kr.

Køkken m.m. i VIP, pr. døgn: 2.980 kr.

Kiosker og café:

To kiosker i hal 1 og 2, pr. døgn: 2.980 kr.

Café i foyer, pr. døgn: 2.980 kr.

Tribuneopsætning, pr. tribune

Tribune A og M: 1.3550 kr.

Tribune L og D inkl. stoleleje: 6.215 kr.

Tribune B, C, O, N, F, G, I og J: 485 kr.

Andre ydelser

Lysshow, første 5 timer: 3.360 kr.

Lysshow, efterfølgende pr. time: 615 kr.

Andre lejepriser, pr. stk./time

Stole: 25 kr.

Borde, 80 x 180 cm: 90 kr.

Storskærm: 485 kr.

Depositum, inkl. depositum for rengøring 5.000 kr.: 19.580 kr.

Farum Park

Takst Beløb
Lys på banen

Op- og nedtagning af master: 1.360 kr.

Lys, pr. time: 685 kr.

 

Rengøring af tribuner

0-3.500 tilskuer: 4.305 kr.

Klargøring af bane (12 timer): 4.600 kr.

Opretning af bane (6 timer): 2.310 kr.

Rengøring og oprydning af arealer og lokaler: 4.035 kr.

Central drift

Takst Beløb
Forvaltningsturisme (fx besøg i Furesø Kommune med undervisning/oplæg/deltagelse af medarbejder)

De første 3 timer: 1.5505 kr.

Derefter, pr. time: 775 kr.

Mandetimer

Mandetimer (pedelhjælp el.lign.): 385 kr.

Mandetimer udenfor normal arbejdstid: 775 kr.

Furesø Musikskole

Takst Beløb
Sang- og instrumentalundervisning - Sæson 2018/2019

Eneundervisning (25 min.): 5.785 kr.

Eneundervisning (20 min.): 4.630 kr.

Gruppeundervisning (50 min.): 3.850 kr.

Sammenspil og kor: 915 kr.

Sammenspil, kor og hørelære: 510 kr.

Babymusik, musikalsk ministue og familiehold - Sæson 2018/2019Holdundervisning (75/50 min.) 2.560 kr.
Mule (børnehaveklasse) og Musikbasen (1. kl.) - Sæson 2017/2018Holdundervisning (50 min.) 3.185 kr.
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.) - Sæson 2018/2019Holdundervisning (50 min.) 3.840 kr.

Gebyrer og oplysninger

Takst Beløb
Gebyrer

Ved rykkere, pr. stk.: 250 kr.

Ved rykkere uden udlægsret: 100 kr.

Sundhedskort, pr. stk.: 200 kr.

Legitimationskort til unge under 18 år, pr. stk.: 150 kr.

Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt folkeregister i DK), pr. stk.: 500 kr.

Oplysninger

Adresseoplysninger, folkeregister, pr. stk.: 75 kr.

Bopælsattest, pr. stk.: 75 kr.

BBR-ejermeddelelser, pr. stk.: 70 kr.


Kulturhuset Galaksen

Takst Beløb
Administration og personale

Administrationsgebyr pr. booking: 120 kr.

Tilstedeværelse af personale, i dagstimerne (man-tors 8-17 og fre 8-15) (min. 4 timer): 340 kr.

Tilstedeværelse af personale, udenfor dagtimerne og i weekenderne (min. 4 timer): 370 kr.

Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) - min. 4 timer: 620 kr.

Udlejning pr. dag

Store sal pr. dag: 12.275 kr.

Lille sal pr. dag: 3.355 kr.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Kørekort

Takst Beløb
Køreprøve og generhvervelse

Køreprøve (teori- og praktisk prøve), pr. stk.: 600 kr.

Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus pr. stk.: 600 kr.

Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj, pr. stk.: 280 kr.

Kontrollerende køreprøve: 890 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve pr. stk.: 340 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel pr. stk.: 460 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Fornyelse

Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kr.

Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 160 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:280 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr.

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Ombytning

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: 280 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk

Duplikatkørekort og internationalt kørekort

Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst): 280 kr.

Udstedelse af internationalt kørekort: 25 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Midlertidigt kørekort og turistkørekort

Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst): 170 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Nyttehaver

Takst Beløb
Jonstrup

Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke.

Ikke-udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.

Pr. have: 300 kr.

Ryget Skovby

Pr. have: 300 kr.

Gregersminde

Pr. have: 250 kr.

Pas

Takst Beløb
Pas

Børn og unge mellem 0-11 år: 115 kr. (+ foto= 255 kr.)

Børn og unge mellem 12-17 år: 141 kr. (+ foto= 281 kr.)

Voksne mellem 18-64 år pr. stk.: 626 kr. (+ foto= 765 kr.)

Voksne over 65 år pr. stk.: 376 kr. (+ foto= 516 kr.)


Pasfoto

140 kr.

Rotter

Takst Beløb
Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,0425 kr.

Teaterskolen

Takst Beløb
Teaterskolen sæson 2017/2018Sæson 2018/2019

Holdundervisning 120 timer, pr. skoleår: 2.615 kr.

Udlejning

Takst Beløb
Ellegården i Farum

Underetagen - Lade, stald og køkken (bestående af leje 6.200 kr. og rengøring 1.290 kr.): 7.490 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Overetagen - Høloftet - lejet som supplement (leje 2.100 kr. og rengøring 540 kr.): 2.640 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Særskilt leje af Høloftet (leje 3.230 kr. og rengøring 600 kr.): 3.830 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Der kan opkræves depositum.

Farum KulturhusTeatersalen, pr. dag (til kl. 23.00) : 3.355 kr.

Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)

Udlejning til private fester mv.: 2.000 kr. pr. dag (ml. kl. 9.30-08.30).

Leje i forbindelse med begravelser: 250 kr. (tidsrum aftales særskilt).

Der kan opkræves depositum.

Leje af grusbane/ plads til cirkus m.m.

Små arrangementer (0-600 tilskuere): 2.945 kr.

Små arrangementer (600-1.200 tilskuere): 5.960 kr.

Små arrangementer (over 1.200 tilskuere): 8.940 kr.

Á conto vand m.m.: 1.035 kr. 

Á conto el m.m.: 3.115 kr.

Lokaler til enkelt arrangementer

Under 5 timer

Klasselokaler, pr. time: 180 kr.

Haller, pr. time: 875 kr.

Gymnastiksale, pr. time: 620 kr.

Alrum, fællesrum og kantiner, pr. time: 560 kr.

Haller over 1.000 m2

5 første timer (min.): 4.035 kr.

Herefter pr. time: 875 kr.

Øvrige haller

5 første timer (minimum): 3.435 kr.

Herefter pr. time: 780 kr.

Gymnastiksale

5 første timer (minimum): 1.810 kr.

Herefter pr. time: 490 kr.

Alrum, fællesrum og kantine m.v.

5 første timer (minimum): 1.460 kr.

Herefter pr. time: 430 kr.

Klasselokaler

5 første timer (minimum): 765 kr.

Herefter pr. time: 180 kr.

Overnatning på skoler

Grundgebyr pr. døgn: 3.920 kr.

Gebyr pr. deltager: 80 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, leje: 2.200 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, rengøring: 1.100 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, depositum: 2.150 kr.

Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr: Jf. forbrugt tid.

Tilkald  af vagt: Jf. gældende takst.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Udlejning udendørs

Takst Beløb
Udendørsaktiviteter

Fodboldbane græs, pr. time (indenfor sæson): 470 kr.

Fodboldbane græs, pr. time (uden for sæson): 930 kr.

Opvisningsbane inkl. Lille Tribune: 2.620 kr.

Fodboldbane grus, pr. time: 560 kr.

Fodboldbane kunstgræs, pr. time: 1.450 kr.

Omklædningsfaciliteter, pr. kamp: 375 kr.


Byggesagsgebyrer

Takst Beløb
Byggesager efter 1. januar 2016
Takster i henhold til byggeloven (bygningsreglement BR10, kap. 1.12)  

Som følge af lov nr. 640 af 12. juni 2013 skal der for sager indkommet

fra 1. januar 2015 beregnes byggesagsgebyr ud fra medgået tid.

 
Takster gældende for byggesager modtaget fra 1. januar 2016:  
Timepris for byggesagsbehandling  678 kr.
 

Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning

eller afslag på byggeansøgning.

 

Byggesagsgebyr afregnes i to rater, første rate til og med byggetilladelse,

og anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding/ibrugtagningstilladelse.

 Sidst opdateret 12. oktober 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190