Vejarbejder og trafik

Mangler du information om hvor der er planlagt vejarbejder i kommunen?

Bringevej i Måløv lukkes midlertidigt
Som en del af byggemodningen i Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse bliver den vestlige adgangsvej via Bringevej/Gammelvadsvej i Måløv midlertidigt lukket. Det sker for at renovere Bringevej i Måløv. Vejen vil være lukket i perioden fra og med uge 11 til ca. midt juni.

Som en konsekvens af lukningen vil al kørsel i perioden skulle ske via vejforbindelsen fra øst dvs. fra Jonstrupvangvej, Søhusvej og Jonstrupvej ad Perimetervejen. Freja Ejendommes entreprenør har i samarbejde med Furesø Kommune sørget for en udvidelse af skiltningen.

Freja Ejendomme og Furesø Kommune håber, at I alle vil bære over med den trafikale gene i denne periode.


Du kan herunder se et opdateret kort over nuværende og planlagte vejarbejder i Furesø Kommune. Du kan også se hvordan trafikken flyder på de store indfaldsveje rundt om. Kortet er hentet direkte fra Vejdirektoratets hjemmeside.

Gå til Trafikinfo.dk  hvis du ønsker du et større overblik over den aktuelle trafikinformation og mulighed for at ændre i indstillingerne for hvilken trafikinformation som du gerne vil have vist. 

Sidst opdateret 29. maj 2018