Budgetforhandlinger sættes i gang

Årets budgetforhandlinger i Furesø Kommune bliver officielt sat i gang med 1. behandlingen af budgettet i fagudvalg og byråd i august.

Når politikerne sætter sig til forhandlingsbordet, sker det med udgangspunkt i, at der er kommet styr på kommunens økonomi samtidig med, at der er nye udfordringer som følge af flere børn og ældre, stigende sundhedsudgifter og risiko for en ekstra regning til udligning.

Furesø Kommune har siden 2010 har hentet mere end 300 millioner kroner i effektiviseringer og besparelser. Den stramme budgetstyring betyder, at kommunen har skabt plads til by- og boligudvikling, tre nye daginstitutioner, PCB-renovering af skoler og et nyt samlet rådhus, der i sig selv har medført en årlig besparelse.

Hvis det står til borgmester Ole Bondo Christensen (A), så fortsætter den nuværende økonomiske linje.

"Det er afgørende, at vi fortsat har et budget i balance med plads til vores hovedprioriteter: God velfærd, stærke fællesskaber og grøn omstilling. Vi er lykkedes med at holde denne balance indtil nu, hvor man blandt andet kan se, at vi har en af de billigste administrationer blandt landets kommuner samtidig med, at vi har fået styr på nogle kraftige udgiftsstigninger på en række af velfærdsområderne. Fra politisk hold lægger vi vægt på, at der i budgettet afsættes midler til fortsat at udvikle kommunen som f.eks. nye anlægsprojekter, investering i nye plejehjemspladser og flere penge til velfærd," udtaler Ole Bondo Christensen.

De økonomiske udfordringer knytter sig til flere udgifter til skoler, dagsinstitutioner, hjemmehjælp og plejeboliger. Samtidig er der øgede udgifter til sundhedsområdet, hvor regningen fra Region Hovedstaden bliver større i de kommende år. Og endelig er der risiko for en betydelig millionregning, som følge af den kommunale udligning, hvor Furesø i forvejen betaler hele 270 mio. kr. til andre kommuner i udligningsbeløb.

Forvaltningen har fremlagt et budgetforslag med besparelser og effektiviseringer for op til 50 millioner kroner, som politikerne nu skal forholde sig til. Efter byrådets 1. behandling i august bliver forslaget sendt i høring fra den 3. - 23. september, hvor borgerne kan give deres input til budgettet. Som en del af borgerinddragelsen inviteres desuden til borgermøde om budgettet den 13. september.

Budgettet forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. oktober.

Fakta:
Budgettet for de kommende 4 år er blandt andet udfordret af:

  • Et stigende antal ældre, og voksne med særlige behov betyder flere udgifter til ældreplejen mv. (29 mio. kr. i 2019-22)
  • Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og ældre- og plejeboligområdet, samt botilbud (150 mio. kr. i 2019-22)
  • Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (10 mio. kr. om året)
  • Risiko for merudgifter til udligning i 2021og frem (25 mio. kr.)

Budgetproces:

  • 14.-16. august: Fagudvalg behandler budgetforslag
  • 29. august: Byrådet 1. behandler budgetforslag
  • 3. - 23. september: Høringsperiode
  • 13. september: Budgetborgermøde
  • 10. oktober: Byrådet godkender endeligt budget for 2019-22

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links