Sådan bliver de gode skoler endnu bedre

Medlemmer af udviklingsudvalget på skoleområdet, 2017-2018
Furesøs gode folkeskoler er blevet gået efter i sømmene, og siden efteråret har politikere, repræsentanter for forældre, elever og medarbejdere på skolerne gransket og udforsket, hvad det er, der skal til for at kunne designe endnu bedre læringsmiljøer. Nu har de afleveret ni anbefalinger - fem med fokus på styrkede læringsmiljøer og fire med fokus på de gode overgange.

"Furesøs skoler skal fortsat være stærke og attraktive skoler, hvor eleverne bliver så dygtige, som de kan, og bliver hele mennesker i fremtidens samfund. Derfor besluttede vi i byrådet i 2017, at et særligt udvalg skulle se på, hvordan vi styrker det gode lærings- og undervisningsmiljø i folkeskolerne.", siger Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser.

Forældre, elever, skoleleder, medarbejdere og politikere har nu afleveret ni anbefalinger til, hvordan man styrker kvaliteten og indholdet i undervisningen, og hvordan man sikrer gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og efterfølgende fra skole til ungdomsuddannelse:

 1. Læringsmiljøerne skal skabe grobund for livsduelige børn og unge.
 2. Læring skal fremmes gennem gode fysiske rammer
 3. Læringsmiljøet skal understøtte, at eleverne kan være produktive og skabende
 4. Der skal være fokus på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger
 5. Motivation og ansvar skal fremmes gennem elevmedbestemmelse
 6. Det gode overgangsarbejde skal forankres og styrkes
 7. Eleverne skal kunne træffe kvalificerede uddannelsesvalg
 8. Skolen skal ud i verden og verden skal ind i skolen - til gavn for elevernes læring
 9. Forældresamarbejde og inddragelse skal understøtte elevernes trivsel, læring og uddannelsesvalg.

Som en del af processen var udviklingsudvalget på inspirationsbesøg på Solvangskolen og oplevede her skolens nyetablerede ungemiljø for eleverne i 6-9. klasse. Det glæder skolebestyrelsesformand Klaus Olsen på Solvangskolen, at udviklingsudvalget også har haft fokus på, hvad der virker i praksis ude på skolerne, fremfor alene at måle og veje skolernes indsatser på karaktergennemsnit ved afgangseksamener:

"Vi skal turde være visionære og udvikle elevernes færdigheder på både den sociale dannelse og de faglige færdigheder. Vi ser frem til, at den form for dialog, vi nu har fået om udviklingen på vores skoler, tager afsæt i virkeligheden og den måde, vi konkret arbejder med eleverne og støtter dem i deres udvikling, som skal ruste dem til fremtiden. Furesø er med dette initiativ kommet godt i gang med det, der virkelig betyder noget for skolernes arbejde og elevernes udvikling", siger Klaus Olsen.

"Vi skylder en stor tak til de frivillige kræfter, der gør det muligt at nå frem til velfunderede og optimalt belyste politiske beslutninger. De har sat deres erfaringer og perspektiver i spil til gavn for Furesøs børn", siger Henrik Poulsen og fortsætter: "Anbefalingerne får nu liv ved at blive inddraget i de kommende politiske drøftelser og beslutninger omkring læring, læringsmiljøer og overgange. Hver gang vi sætter nye mål for folkeskolen, hver gang vi lægger en ny hjørnesten i et nyt læringsmiljø, så sker det med afsæt i udviklingsudvalgets anbefalinger".

Fakta

Udviklingsudvalget har gennem syv møder fået viden om:

 • Læringsmiljøer og hvordan de påvirker elevernes trivsel og læring
 • Skolernes arbejde med det fælles læringssyn og læringsmiljøerne
 • Dannelse og elevernes trivsel
 • Overgangene fra dagtilbud til skoler i Furesø Kommune
 • Et forskningsmæssigt syn på de unges overgang til ungdomsuddannelse
 • Viden om de unge i Furesøs ungdomsuddannelsesvalg
 • Fordeling af midler til renovering og vedligehold af skoler og dagtilbud

Udviklingsudvalgets anbefalinger og behandlingen i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse

Se medlemmerne af udviklingsudvalget på skoleområdet


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Udviklingsudvalg

Stiager 2
3500 Værløse


Tlf.: 7235 4504
E-mail: udviklingsudvalg@furesoe.dk
Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008