Stavnsholtskolen og FCN styrker samarbejdet for pigetalenter

FCN-logo
Stavnsholtskolen og FCN styrker fra næste skoleår samarbejdet omkring deres pigefodboldtalenter. Fra næste år træner de ligesom drengetalenterne fodbold to morgener om ugen.

Om få måneder starter de nye idrætstalentelever på Stavnsholtskolen. Skolen skal således sige ”go’ dag” til anden omgang af talenter, talenter der alle går på talentlinjen, fordi de deler et fælles mål: at blive så gode til deres sport, som de overhovedet kan, uden at det har negativ indflydelse på deres skolegang. Et af midlerne til at nå det mål er at skifte noget af skoledagen ud med morgentræning.

I næste års idrætstalentklasse kommer der til at være elever fra både svømning, dart og tennis. De fleste elever deler dog interessen for fodbold. FCN har store ambitioner om ikke kun at gøre det godt på herresiden, derfor opgraderes der i klubben kraftigt på kvindesiden. Et af redskaberne til at blive en dominerende aktør på kvindesiden, er samarbejdet med Stavnsholtskolen.

”FCN har igennem mange år givet drengene mulighed for morgentræningen på akademiet, og det er en vigtig faktor i at udvikle spillerne. Den mulighed skal pigerne selvfølgelig også have stillet til rådighed, og vi er virkelig glade for, at det kan passes ind i samarbejdet med Stavnsholtskolen. Vi agter at stille de bedste muligheder til rådighed for pigerne, således at vi udvikler dem og forhåbentlig kan vi se nogle af dem få opfyldt deres drømme om en dag at blive professionelle fodboldspillere”, fortæller Christian Taylor, som er Head of Women’s Football i FC Nordsjælland.

Udvikling og samarbejde

Fra næste skoleår vil pigetalenterne fra både 7. og 8. årgang træne sammen. Pt. 4 piger. Den lille trup tæller både markspillere og den meget talentfulde målvogter, Rebecca Rosenkrantz Nielsen, der bl.a. deltager i DBU’s U14 talenttræning.  Pigetræningen vil blive forstået af FCN’s udviklingsspillere fra bl.a. USA, i samarbejde med eksisterende trænere fra FCN. Så der vil være en god mulighed for pigerne til også at få udviklet deres engelsk.

”Det er enorm stor styrke, at vi fra næste år kan tilbyde mere idrætsspecifik træning til vores fodboldpiger, så vi ikke kun tilgodeser det fysiske, men også får den tekniske og taktiske del af træningen med. Samtidig får vi styrket sammenholdet blandt pigerne på vores to årgange, når de træner sammen. Vi håber med tiltaget, at vi på sigt kan gøre det endnu mere attraktivt for pigeidrætstalenterne at søge om optagelse på Stavnsholtskolen. Når der kommer flere pigefodboldtalenter, bliver det også mere attraktivt for piger fra andre idrætsgrene at gå i klassen, så man ikke skal være eneste f.eks. gymnastikpige blandt 20 drenge”. Udtaler Rasmus Kalle, der er talentkoordinator for talentklasserne på Stavnsholtskolen.

Vokseværk

Idrætstalentlinjen har generelt oplevet en tilgang fra den startede med 15 elever sidste år. Nuværende 7.i har således haft en tilgang på 4 elever fra sidste sommer til nu. Det er målet, at talentklasserækken er fuldt indfaset og integreret i skolen fra skoleåret 2019/2020, og således skal idrætstalenterne være en fast del af skolen.

Udvalgsformand Henrik glæder sig især over, at pigefodbold anerkendes på lige fod med drengefodbold, og at børnene med idrætstalentlinjen har mulighed for at få en folkeskole i fuld skala samtidig med, at de kan dyrke deres talenter.:

”Alle elever støttes og udfordres, og det er noget, vi generelt har fokus på i det politiske arbejdsprogram for de kommende år. Med idrætstalentlinjen kan vi sammen med de lokale idrætsforeninger netop støtte vores talentfulde unge i at udvikle sig sportsligt. Uden at det går ud over deres skolegang, for pigerne og de øvrige talenter deltager også i Stavnsholtskolens andre aktiviteter. Det har været spændende at følge den første årgang af elever, og idrætstalentlinjen er et rigtig godt eksempel på et stærkt samarbejde mellem skolen, lokale idrætsforeninger, elever og forældre”, siger Henrik Poulsen (S), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

www.furesoe.dk/idraetstalentlinje 

 

Kontakt

Idrætstalentlinjens talentkoordinator

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520  Farum
Tlf.: 7235 7250
Hjemmeside: stavnsholtskolen.dk

Find Stavnsholtskolen på Krak