Frifindelse for lukning af sti langs Farum Sø

Søbred ved Farum Søsti
Lyngby Ret har mandag den 11. juni behandlet politianmeldelse af ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe.

Anmeldelsen blev indgivet af Furesø Kommune den 4. december 2017, og der er den 18. juni 2018 afsagt dom i sagen.

Retten frifinder ejeren af Farumgård.

På domstol.dk kan man læse rettens resumé af sagen


Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen har følgende kommentar:

”Vi har noteret os resultatet. Nu vil vi nærlæse dommen og afvente anklagemyndighedens vurdering. Mit håb er, at vi finder en løsning, så der igen bliver mulighed for, at borgere i Furesø kan opleve Farumgårds unikke kultur- og landskabsmæssige værdier."

Yderligere oplysninger: By- og kulturdirektør Claus Torp, tlf. 7216 5858


Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links