Et enigt byråd sender nu budget 2019 i høring

Efter at have brugt august på politisk behandling i fagudvalg og byråd er budgettet nu klar til høring. Forhandlingerne er samtidig mundet ud i udkast til en foreløbig budgetaftale, der ligeledes sendes i høring. Budgetforslaget fastholder målet om en balance i økonomien og skaber samtidig rum for nye initiativer og investeringer.

Budgetforslaget indeholder omprioriteringer, besparelser og effektiviseringer for ca. 45 millioner kr., men indeholder samtidig investeringer og nye initiativer for omkring 50 millioner kroner blandt andet til dagtilbud, skoler, plejecentre og botilbud til psykisk sårbare unge.

Borgmester Ole Bondo Christensen ser nu frem til, at budgettet bliver sendt i høring blandt borgerne.

”Det nye budgetforslag indeholder en række markante investeringer i bedre velfærd, så vi både kan levere en bedre service, og samtidig får de kommunale skattekroner til at strække så langt som muligt. Det er fx tilfældet, når vi styrker indsatsen for, at ikke-vestlige kvinder kommer i beskæftigelse, eller når vi styrker genoptræning og bygger nye plejehjemspladser og lokale botilbud for psykisk sårbare unge,” udtaler Ole Bondo Christensen. ”Nu glæder vi os til dialogen med borgere og foreninger i høringsfasen.”

Der er også besparelser, der vil kunne mærkes på serviceniveauet. Eksempelvis forslagene om reduceret prisregulering, samt mindre underskudsgaranti og tilskud til arrangementer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Disse forslag er taget med, for at skabe balance i økonomien i en tid med stigende udgifter på ældre-, sundheds og udligningsområdet.

Hvordan de forskellige hensyn vægtes i det endelige budget, afhænger af de fortsatte politiske drøftelser og de indkomne høringssvar.

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 3. september til 23. september. Allerede den 13. september inviterer byrådet til borgermøde på Furesø Rådhus, hvor borgerne kan give deres input til politikerne direkte.

Find høringsmaterialet om budget 2019-22 her.

Øvrige kommentarer til budgetforslaget:

Preben Sandberg Pettersson, 1. viceborgmester og gruppeformand (A)

”Jeg er glad for, at vi med budgetforslaget nu finder plads til at bygge nye plejehjemspladser og styrke genoptræning. Samtidig skal vi finde midler til at øge normeringen i daginstitutioner med udfordrede børn og sætte penge af til renovering af de fysiske rammer. Vi skal værne om kernevelfærden og samtidig udvikle vores dejlige kommune. Jeg ser frem til en god åben debat med borgerne om budgetforslaget.”

Gustav Juul, gruppeformand (V)

”For Venstre er det afgørende, at vi sikrer en gennemsigtighed i vores økonomi, så vi kan lave nogle klare prioriteringer, og de politiske valg dermed bliver tydeligere for borgerne. Vi kommer i de videre budgetforhandlinger til at fokusere på, at der er balance i økonomien på langt sigt. Hvor det giver mening, også økonomisk, skal antallet af kommunale bygninger reduceres, og indtægten skal bruges til at vedligeholde de tilbageværende kommunale bygninger, gerne med fokus på skoler og institutioner.”

Lars Carstensen, 2. viceborgmester og gruppeformand (C)
”Vi Konservative ønsker, at vi kigger grundlæggende på, hvordan vores budget er skruet sammen. Med dette budgetforslag er vi med til at slå fast, at der også skal laves en langsigtet vurdering af kommunens økonomi. Det er dette lange træk, der er afgørende for, at vi også på sigt har en økonomi, der hænger sammen. Vi har blandt andet fokus på, at skatten ikke stiger de kommende år, og at vi kan skabe bedre samsarbejder mellem det offentlige og private.”

Tine Hessner, gruppeformand (B)
"Jeg ser frem til dialogen med borgerne om det budgetforslag, der ligger. Radikale Venstre vil blandt andet have særligt fokus på forslaget omkring inklusion på skoleområdet. Vi vil gerne sikre incitamenter og rammer for skolen og den enkelte lærer, der sætter eleven i centrum. Vi ønsker også fortsat at prioritere et rigt kultur- og idrætsliv. Det er en kæmpe fordel for kommunen, fordi det er med til at holde borgerne raske og aktive. Men der er en kabale, der skal gå op, når vi skal skabe råderum til fx nye plejehjemspladser, og derfor ligger der også besparelsesforslag, som skal til debat.”

Helle Vallentin, gruppeformand (Ø)
”Enhedslisten er stadig med i forhandlinger om budgettet. Som budgetforslaget ligger nu, vil Enhedslisten dog ikke kunne stemme ja til det. Der skal ikke skæres på kernevelfærden, og de ansatte i kommunen skal ikke have deres arbejdsforhold forringet. Vi håber, at Socialdemokratiet i løbet af høringsprocessen besinder sig, og sammen med os fjerner de store knaster, som vi ikke kan acceptere. Vi ser frem til høringen og borgernes input til budgetforslaget.”

Ole Holleufer, gruppeformand (I)
”Det er afgørende, at Furesø Kommune ikke fortsætter eller starter nye aktiviteter, som ligger uden for de kommunale kerneopgaver. Vi har især fokus på, at kommunen er effektivt drevet, og at skatten ikke må stige. Tværtimod ønsker vi beregninger på, hvilke muligheder der er for at sætte skatten ned. Overflødige kommunale aktiviteter må vi rydde op i og koncentrere os om kerneopgaverne.”

Carsten Svensson, gruppeformand (O)
”Jeg kæmper specielt for vores ældre og alle borgere med udfordringer i livet. Så jeg er meget tilfreds med, at vi med budgettet afsætter penge til flere plejehjemspladser, en styrket indsats for demente og deres pårørende samt til flere lokale botilbud. Jeg er også optaget af, at vi får skabt nogle endnu bedre folkeskoler, hvor der er lærerkræfter nok til at tage sig af alle børn. Jeg glæder mig til at få borgernes input, som vi kan bruge i vores videre politiske arbejde.”


Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk
Lars Carstensen

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

HelleVallentin

Lillevangsvej 3, Farum

Mobil: 2343 4921

mail: hva1@furesoe.dk

 

Ole F. Holleufer
Bringetoften 5
3500  Værløse
E-mail: ofh@furesoe.dk
Mobil: 2067 3261
Carsten Svensson

Paltholmterrasserne 7D
3520 Farum    
E-mail: csv1@furesoe.dk
Tlf.: 9393 1164

Relevante links