Udvalg vil styrke den lokale ledelse tæt på børnene

Børn på græsplæne
Dagtilbudsområdet i Furesø skal have en ny ledelsesstruktur, hvor ledelserne i hvert dagtilbud refererer direkte til en fagligt stærk chef for dagtilbuddene. Efter ni år med områdeledelser er der styr på driften og plads til lokal ledelse.


Udvalget for dagtilbud og familier har den 5. september 2018 besluttet at gå videre med forvaltningens forslag om en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, der samtidig bliver et farvel til den nuværende områdeledelsesstruktur.

Motivet bag er at indsætte en dagtilbudschef, der kan bære de politiske visioner ud til et samlet dagtilbudsområde.
Chefen skal sammen med de fagligt stærke, lokale ledelser i Furesøs institutioner sikre, at der er kort vej mellem det politiske udvalg og forældre, børn og medarbejdere. Det kan også være mellem institutionerne og den specialiserede støtte til de børn, der har brug for det.
"Vi indførte områdeledelse i 2009, hvor områdelederne gennem årene har haft ledelsesansvar for flere institutioner - hver institution med en daglig leder. Nu har vi opnået en robust styring og et stærkt netværk mellem de enkelte institutioner. Vi er derfor modne til at udvikle en mere smidig organisation og ledelse tættere på forældre, børn, og medarbejdere" forklarer velfærdsdirektør, Niels Milo Poulsen, Furesø Kommune.

Netværk skal være stærkere

Politisk er der opbakning til forvaltningens ønske om en tættere kobling mellem forvaltningen og institutionerne.
"Udvalget for dagtilbud og familier har behandlet sagen om områdeledelse på dagtilbudsområdet ad to omgange, fordi vi har været meget optaget af, at de gode resultater fra områdeledelsen videreføres i vores nye organisation. Vi har haft en værdifuld drøftelse mellem udvalgsmøderne med forældre, ledere og medarbejder. Det betyder, at vi står med en model, som jeg mener, inkluderer de rigtig elementer, så vi bygger videre på den succes, vi har haft med områdeledelse," fortæller udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (A) fra Udvalg for dagtilbud og familier.

I den nye ledelsesstruktur skal den nye dagtilbudschef have fokus på at bevare og udvikle de tætte netværk mellem dagtilbuddene, hvor faglig sparring og ressourcer kan deles mellem de enkelte institutioner. Det gælder både i forhold til børns udvikling med bistand fra specialpædagoger, sundhedsplejer og psykologer, men også i forhold til vikardækning og sygefravær i de enkelte institutioner. To koordinatorer under dagtilbudschefen får særlige opgaver med at understøtte de enkelte dagtilbudslederes arbejde med den daglige drift og det pædagogiske udviklingsarbejde i deres dagtilbud.

Nu går arbejdet i gang

Udvalgets tilslutning til modellen betyder, at arbejdet nu går i gang med at tilrettelægge detaljerne i den nye organisation i dialog med områdebestyrelserne, lokalrådene, ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser