Nybyggeri i Farum Erhvervsområde

Furesø Kommune truffet afgørelse om nybyggeri på Gammelgårdsvej 69, Farum

Furesø Kommune har på baggrund af VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) truffet afgørelse om, at et nyt byggeri med anlæg til forsknings- og udviklingsopgaver inden for organisk kemi på Gammelgårdsvej 69, Farum ikke er VVM-pligtigt.

Eventuel klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnets klageportal.

Se afgørelsen med klagevejledning på Furesoe.dk/vvm-afgoerelser

 

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190